page1 ぴあの スタッフ一覧

うごく絵本 みんなのおに

page1 ぴあの

-CAST-

Tomoko  Asuka Okoso

"Oni"  Chiho Agata

Live House Staff

Maki Okamoto

Saneo Inoguchi

Composition  Keiichi Nakazato

Extras

Saneo Inoguchi

Maki Okamoto

Aomi Osada

Ayumi Suzuki

Eri Suzuki

Makiko Morozumi

Haruna Watanabe

Voice Actor  Hiroko Kobayashi

-Staff-

Producer  Tatsuki Kondo

Story  Tatsuki Kondo

Casting   Ayumi Suzuki

Director Of Photography  Yoshiro Hayakawa

Lighting Director  Aomi Osada

Editor & CG   Tatsuki Kondo

MA & Sound Design

Yusuke Yamashita (Space Creators Alliance Inc.)

Script Supervisor  Saneo Inoguchi

Production Manager  Haruna Watanabe

Art Director  Eri Suzuki

Logo Design  Chiho Agata

Web Design  Eri Suzuki

Stuffed Animal Suit

Yasuhiro Takagi (Sunmold)

Styling & Hair & Makeup  Makiko Morozumi

Location & Studio

ARC・SYSTEM INC.

StudioCircus

Special Thanks

All Lighting Crew

Sakiko Inoguchi

Yuki Matsuto

Hiroshi Shiomi

AntennaSuzume

…and more

Original Music

pirikameroko [Paseri]

Director  Tatsuki Kondo

update:2013年1月15日 
ページのトップへ